COMPLEXBUD - DOLINA NIDY

ul.Zemborzycka 53
20-445 LUBLIN

+48 724 504 504, +48 724 704 704, 724 804 804
info@complexbud.eu

Nowości

DOLINA NIDY

 dolina nidy            Dolina Nidy Sp z o.o. już od początku istnienia na rynku, dążyła do utrzymania doskonałej jakości swoich wyrobów, dając tym samym pewność, że wyroby gipsowe Doliny Nidy zostały wyprodukowane z najwyższą starannością, z wysokiej jakości naturalnego kamienia gipsowego.

Klienci duży nacisk kładą na jakość i naturalne pochodzenie kupowanych produktów. Dlatego też, zaangażowanie firmy w jakość jest jednym ze sposobów dotrzymania kroku w kierunku potrzeb klientów. W celu potwierdzenia swoich działań, w zakresie doskonalenie jakości, Nowa Dolina Nidy przystąpiła do wdrażania procedur jakościowych.

18 sierpnia 2002 r. Oddział Suchych Mieszanek Zakładów Przemysłu Gipsowego „Dolina Nidy” S.A. uzyskał Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 przyznany przez niemiecką jednostkę certyfikującą DQS. Norma ta obejmuje wszystkie sfery działania przedsiębiorstwa: rozpoznanie potrzeb klientów, planowanie i prowadzenie prac rozwojowych, zbieranie i potwierdzanie zamówień, zaopatrzenie, procesy produkcyjne, przeglądy i konserwacja maszyn, metody badań i kontroli, procedury i narzędzia pomiarowe, nadzór nad dokumentacją i dostawy gotowych wyrobów. Dodatkową korzyścią płynącą z wprowadzenia normy jest przeorientowanie sposobu myślenia wszystkich pracowników firmy o jakości. Kolejnym krokiem, jaki poczyniła NOWA DOLINA NIDY w kierunku doskonalenia jakości, było potwierdzenie zgodności działań firmy z nową normą, wydaną w 2000 roku.

30 września 2003 r. Dolina Nidy wdrożyła (i stosuje w praktyce po dziś) System Zarządzania Jakością zgodny z międzynarodowymi wymaganiami normy ISO 9001:2000, co zostało potwierdzone przez tę samą niemiecką jednostkę certyfikującą.

W październiku 2005 r. ZPG „Dolina Nidy” S.A. Oddział Suchych Mieszanek zostały wyróżnione przez DQS, Statuetką "Firma Roku 2005". Wyróżnienie to jest adresowane do tych wszystkich firm i organizacji, działających na terenie Polski, certyfikowanych i obsługiwanych przez DQS Polska, które w ramach wdrażania i rozwoju systemów zarządzania, opartych na wymaganiach standardów ISO, przyczyniły się do rozwoju swoich produktów, a także świadczonych usług oraz umocnienia własnej pozycji na rynku krajowym, jak również międzynarodowym.

  Produkty